Gecombineerde Leefstijlinterventie: Beweegkuur

 

Vanaf November 2020 zijn wij wij van start gegaan met de 1e groep voor de Gecombineerde Leefstijlinterventie BeweegKuur.

De BeweegKuur wordt binnen Lansingerland gevormd door een projectteam van Fysiotherapie Lansingerland en Diëtistenpraktijk Invorm.

De BeweegKuur is een gecombineerde leefstijlinterventie voor mensen vanaf een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico.

Doel

Het doel van de BeweegKuur is het realiseren van gezondheidswinst door middel van meer bewegen, een gezonde voeding en het laten beklijven van de aangepaste leefstijl door gedragsverandering en het ondersteunen van zelfmanagement. Onderzoek toont aan dat door een gezonde leefstijl positieve effecten behaald kunnen worden in termen van gezondheidswinst.

De BeweegKuur is bedoeld voor mensen vanaf een matig gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico die een inactieve leefstijl hebben en gemotiveerd zijn voor gedragsverandering.

Om te komen tot een gezonde leefstijl biedt de BeweegKuur de deelnemer een geïntegreerd plan bestaande uit drie onderdelen:

  • Bewegen: Aanzetten tot bewegen (BeweegKuurGLI) en/of het verhogen van de lichamelijke activiteit.
  • Voeding: Het verminderen van de energie-inname, door een individueel samengesteld voedingsadvies, dat leidt tot verbetering van het eetgedrag.
  • Gedragsverandering: Ondersteuning van zelfmanagement bij leefstijlaanpassingen.

Duur

De BeweegKuur is een programma van 2 jaar waarvan de begeleidingsfase 1 jaar duurt en de onderhoudsfase 1 jaar. Begeleiding in deze 2 jaar bestaat uit een individuele intake bij zowel leefstijlcoach als diëtiste en fysiotherapeute, daarnaast zijn er individuele gesprekken met leefstijlcoach en diëtiste. Verder zijn er verschillende groepsbijeenkomsten. Binnen de Beweegkuur wordt gestreefd naar zelfstandig bewegen, de groepsbijeenkomsten met de fysio zijn dan ook zeer beperkt.

Inclusiecriteria

De volgende personen komen in aanmerking voor de BeweegKuur

  • Mensen met een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico: BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen)
  • Mensen met een hoog gewichtsgerelateerdgezondheids risico: BMI tussen 30 en 40 ongeacht buikomvang, ongeacht comorbiditeit.

Vergoeding

De Beweegkuur wordt vergoed vanuit de basisverzekering en maakt geen aanspraak op het eigen risico bij gecontracteerde zorg. Helaas hebben wij niet met alle zorgverzekeraars een contract voor de Beweegkuur, dan wordt er vaak 75% vergoed.

Ons Team

  • Diëtiste Lieke Geluk van Diëtistenpraktijk Invorm
  • Fysiotherapeute Simone Guinee van Fysiotherapie Lansingerland
  • Leefstijlcoach Yvette van den Bulk van Fysiotherapie Lansingerland

 

Aanmelding

U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om deel te kunnen nemen,

U kunt zich opgeven bij met Yvette van den Bulk via 010-5218175 of yb@fysiolansingerland.nl

 

Per groep kunnen maximaal 12 personen deelnemen. De volgende groep zal waarschijnlijk in februari 2022 van start gaan.