Ondervoeding

Ondervoeding is een onderschat probleem. We denken bij ondervoeding aan arme landen, waar mensen te weinig te eten hebben en aan de beelden van tv van kinderen met hongerbuikjes.

Toch komt ondervoeding weldegelijk in Nederland voor en meer dan je zult denken. In veel ziekenhuizen worden patiënten sinds een aantal jaren gescreend op ondervoeding. Dit is een belangrijke stap, want een ondervoede patiënt is minder fit, heeft minder weerstand en hersteld minder snel. Ook buiten het ziekenhuis komt ondervoeding regelmatig voor. Uit cijfers van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen blijkt dat 15-20% van de cliënten in de thuiszorg ondervoed is. Bij cliënten van 81 jaar en ouder is dit zelfs 30%.

Ondervoeding treedt vaak op bij ongewenst gewichtsverlies, verminderde eetlust en verminderde functionaliteit. We spreken van te veel gewichtsverlies als iemand ongewenst binnen 6 maanden meer dan 10% van zijn gewicht verliest of binnen de laatste maand meer dan 5% verliest. In praktijk betekent dit opletten op die broek die steeds wat losser gaat zitten, de riem die een stukje strakker moet en de beweging die steeds moeizamer gaat.

Voeding en ondervoeding

Voeding en ondervoeding hebben direct invloed op elkaar. Gewichtsverlies kan ontstaan door verminderde inname bijvoorbeeld door kauw- en slikproblemen of verminderde eetlust door ziekte of eenzaamheid. Ook kan er gewichtsverlies ontstaan door verhoogd energieverbruik door ziekte bijvoorbeeld COPD.

Invorm en ondervoeding

Ondervoeding levert een slechtere kwaliteit van leven op en een grotere sterftekans. Heel belangrijk dus om er mee aan de slag te gaan. Invorm kan u daarbij helpen door mogelijkheden te bieden om op een makkelijke manier het voedingpatroon te verrijken. De energie inname zal verhoogd moeten worden om het gewicht te laten stijgen. Dit betekent niet altijd dat er veel meer gegeten moet worden, want dat kost vaak toch al moeite genoeg. Door een goede dagindeling te maken en de juiste producten te kiezen kan er op een simpele manier gewerkt worden aan gewichtstoename en, veel belangrijker, kunt u zich weer fitter worden. Wanneer het niet lukt om met normale voeding het gewicht te verhogen kunnen er speciale producten gebruikt worden zoals drinkvoeding.