Botontkalking

Osteoporose wordt in de volksmond ook wel botontkalking genoemd.

Tot ongeveer onze dertigste levensjaar worden onze botten opgebouwd. Daarna zal er langzamerhand steeds meer botafbraak zijn. Er is sprake van osteoporose als er zoveel botafbraak is dat de kans op een botbreuk toeneemt. Osteoporose komt voor op de latere leeftijd, en vooral vrouwen na de overgang hebben een grote kans op botontkalking. Dit heeft te maken met de hormoonverandering die optreedt met de overgang. Andere risicofactoren waarbij de kans op osteoporose toeneemt zijn; erfelijke aanleg, vroeg in de overgang komen en een laag lichaamsgewicht hebben, te weinig calcium of vitamine D inname met voeding en extreem afvallen.

Osteoporose is niet te genezen, daarom is het belangrijk om het risico op botontkalking op oudere leeftijd zoveel mogelijk te verminderen.

Voeding en osteoporose

Calcium en vitamine D zijn twee belangrijke bouwstoffen van onze botten. Beide stoffen komen in onze voeding voor, en kunnen we dus zelf een beetje invloed uitoefenen op de sterkte/dichtheid van onze botmassa. Calcium is een stof die nodig is voor botaanmaak en botbehoud. Calcium zit vooral in zuivelproducten als melk, yoghurt, kwark, en kaas. Vitamine D is een vetoplosbare vitamine en zit dus alleen in producten met vet: boter, bak- en braadproducten, vlees, eieren, volvette kaas en volvette vis. Vitamine D bevordert de opname van calcium en is dus ook heel belangrijk voor het verkrijgen en het behoud van sterke botten.

Invorm en osteoporose

Wanneer uw arts osteoporose bij u heeft geconstateerd of wanneer u zich zorgen maakt om uw botdichtheid in de toekomst kunt u terecht bij de di√ętisten van Invorm. De voeding zullen we checken en waar nodig zullen wij adviezen geven over de inname van calcium en vitamine D. Wat betreft het vitamine D gehalte kunnen wij u adviseren wat voor u de aanbevolen hoeveelheid is. Dit is namelijk per leeftijdscategorie verschillend. Kinderen in de groei en vrouwen na de overgang hebben bijvoorbeeld een hogere behoefte dan gemiddeld.

Naast deze voedingsfactoren is beweging ook erg belangrijk voor sterk botweefsel. Ook hierover kan de dietist van Invorm u goede adviezen geven.