Ilse Lexmond

Werken aan een gezonde leefstijl waarbij de facetten voeding, beweging en rust aan bod komen vind ik interessant en waardevol. Dat doe ik graag met u samen.

Gedurende de opleiding voeding & diëtetiek heb ik zowel in Nederland als Curaçao stage gelopen. Ik heb mezelf gericht op sport en het werken als diëtist in de eerste lijn.

Bij Invorm heb ik een leerzame afstudeerstage gedaan waardoor ik het werk als diëtist in de praktijk goed kon ervaren. Tijdens die stage heb ik mezelf o.a. verdiept in overgewicht, darmproblematiek, diabetes, hart- en vaatziekten en hoog cholesterol. Ook werd mijn interesse gewekt door sportcasussen. Daarom heb ik ook mijn specialisatie in sportdiëtetiek behaald.

Het leukst aan het vak diëtetiek vind ik dat iedereen een ander verhaal en doel heeft en dat ik als hulpverlener al samenwerkend coach naar dat doel.